A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Gospodarka

Na terenie Gminy Niedrzwica Duża działa wiele prężnie rozwijąjących się firm. Ważnym atutem gminy jest dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna oraz wykwalifikowana siła robocza.

Wiodącym celem dalszego rozwoju gminy jest osiągnięcie wyższej pozycji ekonomicznej pozwalającej poprawić warunki życia oraz zamożność mieszkańców. Gmina stawia na szybki rozwój, oferuje inwestorom tereny pod przemysł i usługi. Warto wspomnieć, że w Niedrzwicy Dużej znajdują się aż trzy zakłady masarskie, dowożące każdego dnia do Lublina tony mięsa i wyrobów wędliniarskich.

Z gminy do stolicy województwa jedzie się zaledwie pół godziny. Ta niewielka odległość umożliwia mieszkańcom szybki dojazd do pracy, szkół czy wyższych uczelni w Lublinie. Wielu rolnikom i producentom żywności daje zaś możliwość sprzedaży swoich produktów i wyrobów na lubelskich targowiskach lub w sklepach. Jest to jednak gmina przede wszystkim rolnicza. Ponad 40 proc. gruntów stanowią gleby trzeciej klasy. Przeważają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. Rolnicy uprawiają głównie zboża, ziemniaki i rośliny pastewne. Wsie Krężnica Jara i Niedrzwica Kościelna mają dobre warunki do rozwoju agroturystyki, lecz nie jest tu ona tak popularna jak w gminach Wojciechów czy Wąwolnica.

Dużo środków finansowych wydawnych jest na poprawę infrastruktury. Do wszystkich miejscowości, znajdujących się na tym terenie, dociera gaz ziemny. Każda wieś ma automatyczne połączenie telefoniczne, a połowa ma wodociągi. Wraz z siedmioma gminami w ramach związku komunalnego gmina użytkuje międzygminne wysypisko śmieci zlokalizowane k/miasta Kraśnika. System wywozu nieczystości stałych opiera się o indywidualne umowy na odbiór odpadów zawierane przez właścicieli nieruchomości. Dla ograniczenia ilości śmieci wywożonych na wysypisko prowadzona jest ich selektywna zbiórka.

Od listopada 2011 r. działa Gminna oczyszczalnia ścieków usytuowana na ul. Górki w Niedrzwicy Dużej. Do sieci kanalizacyjnej podłączone jest centrum Niedrzwicy Dużej.

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb