A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Gmina Niedrzwica Duża otrzymała dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że Gmina Niedrzwica Duża otrzymała wsparcie w postaci dofinansowania na realizację projektu pn.: ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Niedrzwica Duża – cz.3”, w ramach, którego w gospodarstwach domowych zamontowane zostaną: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę i pompy ciepła. Łączna ilość zamontowanych tego typu instalacji wyniesie 509 sztuk.

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 6 965 333,40 PLN
Minimalny wkład własny gminy: 3 538 414,00 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 2 895 066,00 PLN

Projekt realizowany przy współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

 

Liczba wyświetleń: 668
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb