A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja o wolnym mieszkaniu komunalnym w miejscowości Czółna

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Niedrzwica Duża posiada aktualnie wolne mieszkanie komunalne zlokalizowane na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Czółnach, oznaczonym numerem porządkowym Czółna 103.

 

 

 

 

Lokal mieszkalny o powierzchni 44,90 m2 składa się z kuchni, łazienki i dwóch pokoi.

Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć wniosek o jego przyznanie w terminie do 19 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów związanych z naborem dostępny jest na stronie internetowej www.niedrzwicaduza.pl lub w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające dochód osiągany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  • w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie o dochodach;
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
    o statusie bezrobotnego z przyznanym bądź nie prawem do zasiłku dla bezrobotnych;
  • w przypadku rencistów, emerytów odcinki z renty/emerytury,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dokument, w którym zadeklarowano kwotę przychodu stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  • w przypadku osób będących rolnikami zaświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy,
  1. Dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uprawniających do pierwszeństwa zawarcia umowy jeśli występują;
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba wyświetleń: 331
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb