A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Komuniakt Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Zdjęcie Artykułu

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednia tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art 61 i art. 63 ust 2,3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 poz. 1252). Podmioty (zakłady) prowadzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne lub punkty skupu. Ww. wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie — ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin lub przesłać pocztą na ww. adres.

Liczba wyświetleń: 378
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb