A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem suszy – 2019 r.

Zdjęcie Artykułu

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego - suszy, informujemy o możliwości złożenia w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża wniosków o oszacowanie szkód. Wnioski do pobrania w pokoju nr 2 Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża oraz na stronie internetowej www.niedrzwicaduza.pl

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnych konieczne jest dołączenie kopii wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 składanego do ARiMR. Wnioski należy składać nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. System Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Niedrzwica Duża http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0609102. W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych. Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl. Komunikaty stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu oraz wskazują, że szacowanie szkód mające na celu ubieganie się przez producentów o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji może dotyczyć tylko wskazanej uprawy i kategorii gleb.

Wnioski należy składać do 16 lipca 2019 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża

 

Informacja dot. suszy-plik PDF

Wniosek do pobrania

Liczba wyświetleń: 625
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb