A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Niedrzwica Duża- 14.02.2020 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 14 lutego 2020 r. /piątek/ zwołana zostaje Komisja Budżetowa Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 15.00.

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok;
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  4. Zapoznanie się z wystąpieniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 271
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb