A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa oraz Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich - 27.09.2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 27 września 2019 roku /piątek/ zwołane zostaje wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa oraz Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Obrady Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 7:30.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości;
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża;
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 429
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb