A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 26.02.2018 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 26 lutego 2018 roku /poniedziałek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 15:30.

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/227/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej oraz nadanie jej statutu;
  2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok;
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 458
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb