A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 30.09.2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 30 września 2019 roku (poniedziałek) zwołuję się XII sesję Rady Gminy Niedrzwica Duża VIII kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad sesji – godz. 16.00.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 30 września 2019 roku

 1. Otwarcie sesji;
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady;
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
 5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
  na ławnika do sądów powszechnych;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Niedrzwica Kościelna I w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2020;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Strzeszkowicach;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża – Bychawa - Stara Wieś na odcinku położonym na terenie gminy Niedrzwica Duża;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 16. Zamknięcie obrad.

 

Liczba wyświetleń: 650
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb