A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XL sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 27.2.2018

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 27 lutego 2018 roku /wtorek/ zwołana zostaje XL sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 14.00.

 
 
 
Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 27.02.2018 roku
 
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Dudy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/227/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej oraz nadanie jej statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 638
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb