A A A
r.
Imieniny:

Plan pracy MRG

Plan pracy Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża I kadencji do końca grudnia 2014 r. (załącznik do Uchwały nr I/6/2014 Młodzieżowej rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 paździenrika 2014 r.)


1. Przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży na temat pomysłów i potrzeb młodzieży z terenu gminy Niedrzwica Duża.
2. Przystąpienie do konkursu „Operacja dehejtyzacja” organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje.
3. Przystąpienie do konkursu „Nowe sposoby na odpowiedzialne życie. Co możemy zrobić inaczej?”.
4. Zaproszenie na sesje dyrektorów: GOKSiR, Biblioteki i szkół w celu zapoznania z działalnością jednostek.
5. Stworzenie grupy  Młodzieżowej Rady Gminy na Facebooku oraz fanpage na Facebook.
6. Zaproszenie na sesję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Włączenie się w akcję „Szlachetna paczka”.

 

Plan pracy Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża V kadencji:

 1. Zorganizowanie dyskoteki integracyjnej dla uczniów szkół podstawowych;
 2. Przygotowanie filmu promującego walory Gminy Niedrzwica Duża we współpracy z GOKSiR;
 3. Uczestnictwo w obradach MRG w Lublinie;
 4. Uczestnictwo w Sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża;
 5. Przeprowadzenie wywiadu z Wójtem Gminy Niedrzwica Duża Panem Ryszardem Golcem;
 6. Przygotowanie argumentów do  rozmowy z Wójtem Gminy Niedrzwica Duża nt. potrzeby wybudowania skateparku w gminie;
 7. Zaznajomienie się z zakresem spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża;
 8. Odwiedzenie Starostwa Powiatowego w Lublinie  i Urzędu Wojewódzkiego oraz zaznajomienie się z zakresem spraw załatwianych w tych urzędach;
 9. Zorganizowanie festynu dla młodzieży z terenu Gminy Niedrzwica Duża;
 10. Zebranie materiałów dotyczących Młodzieżowej Rady Gminy w Niedrzwicy Duże od I kadencji;
 11. Zorganizowanie akcji sprzątania lasów na terenie Gminy Niedrzwica Duża;
 12. Odwiedziny w schronisku dla zwierząt w Lublinie i świadczenie wolontariatu;
 13. Odwiedzenie seniorów w domach opieki na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb