A A A
r.
Imieniny:

Plan pracy MRG

Plan pracy Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża I kadencji do końca grudnia 2014 r. (załącznik do Uchwały nr I/6/2014 Młodzieżowej rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 paździenrika 2014 r.)


1. Przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży na temat pomysłów i potrzeb młodzieży z terenu gminy Niedrzwica Duża.
2. Przystąpienie do konkursu „Operacja dehejtyzacja” organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje.
3. Przystąpienie do konkursu „Nowe sposoby na odpowiedzialne życie. Co możemy zrobić inaczej?”.
4. Zaproszenie na sesje dyrektorów: GOKSiR, Biblioteki i szkół w celu zapoznania z działalnością jednostek.
5. Stworzenie grupy  Młodzieżowej Rady Gminy na Facebooku oraz fanpage na Facebook.
6. Zaproszenie na sesję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Włączenie się w akcję „Szlachetna paczka”.

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb