A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Prace leczniczo-pielęgnacyjne

Gmina Niedrzwica Duża informuje, że realizacja zadania pn.”Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Gminy Niedrzwica Dużajest dotowana na podstawie: umowy nr 394/2017/D/OP z dnia 10.10.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania wynosi 6 000,00 zł.

 

                            

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb