A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Niedrzwica Duża informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest.” jest dotowana na podstawie umowy nr 125/2018/D/OZ z dnia 22.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiekigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
       

 

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb