A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Zagospodarowanie przestrzenne

 

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Uchwała Nr XXXI/3062002 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno-wypoczynkowego Krężnica Jara
 2. Uchwała Nr X/77/03 Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża, zwanego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=339&p1=szczegoly&p2=171720
 3. Uchwała Nr XXXII/245/05 Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=460&p1=szczegoly&p2=747818
 4. Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=432&p1=szczegoly&p2=746519  z rysunkiem
 5. Uchwała nr XXVI/189/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 3110 z późn. zm ) w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża   https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=386&p1=szczegoly&p2=467816
 6. Uchwała Nr XXXVII/261/14 Rady Gminy Niedrzwica Duża z Dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża Etap I https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=531&p1=szczegoly&p2=796392
 7. Uchwała Nr XXXI/191/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno - wypoczynkowego Krężnica Jara Gmina Niedrzwica Duża część 1
 8. Uchwała nr XXXVII/220/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża Etap II część I    https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=693&p1=szczegoly&p2=1218419
 9. Uchwała nr XXXVII/221/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża Etap II część II   https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=693&p1=szczegoly&p2=1218424
 10. Uchwała Nr XIII/62/19 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża etap II część IIIA https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=818&p1=szczegoly&p2=1445369
 11. Uchwała Nr XIII/63/19 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno– wypoczynkowego Krężnica Jara Gmina Niedrzwica Duża część IIIA https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=818&p1=szczegoly&p2=1445370

Instrukcja korzystania z gminnego portalu mapowego

Wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Niedrzwica Duża dostępne są w gminnym portalu mapowym pod adresem: www.niedrzwicaduza.e-mapa.net 

Aby wyświetlić odpowiedni tekst uchwały planu należy po wejściu na gminny portal mapowy:

-> w prawym górnym rogu kliknąć w paszek wyszukiwania

-> przejść do zakładki „Plany”,

-> wybrać z rozwijalnej listy odpowiedni tekst uchwały

-> kliknąć poniżej rozwijalnej listy „Pokaż uchwałę”

Tekst uchwały planu otworzy się w nowej karcie przeglądarki internetowej w postaci pliku *pdf możliwego do pobrania.

Aby wyświetlić odpowiedni rysunek uchwały planu (załącznik graficzny) należy po wejściu na gminny portal mapowy:

-> w prawym górnym rogu kliknąć w pasek wyszukiwania

-> przejść do zakładki „Plany”

-> wybrać z rozwijalnej listy odpowiedni tekst uchwały

-> kliknąć poniżej rozwijalnej listy „Pokaż na mapie”

-> wybrać z okna kontekstowego „Przybliż do” odpowiedni fragment

lub po wejściu na gminny portal mapowy:

-> w lewym górnym rogu rozwinąć „Drzewko warstw”

-> zaznaczyć checkbox „Zagospodarowanie przestrzenne”

-> w prawym górnym rogu kliknąć w pasek wyszukiwania

-> przejść do zakładki „Działki”

-> wybrać z rozwijalnej listy miejscowość, w której położona jest działka

-> w pasek wyszukiwania poniżej rozwijalnej listy wpisać numer działki

-> kliknąć „Szukaj”

Portal wyświetli widok wyszukiwanej działki z obowiązującym na jej terenie planem miejscowym.

Gminny portal mapowy jest narzędziem informacyjnym. Materiały wygenerowane na podstawie gminnego systemu mapowego nie stanowią dokumentu w rozumieniu przepisów prawa.

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża Nr XXXIII/201/17 z dnia 11 lipca 2017 r.

 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża - plik PDF 
 
Studium Niedrzwica Duża - Mapa - plik TIF - ( 17127x23031 - 35MB )
 
Studium Niedrzwica Duża - Pozostałe załączniki graficzne
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb